Okolica

Magiczna Małopolska

Najatrakcyjniejszy w okolicy jest bez wątpienia nasz
„Kominkowy Spichlerz”. Nasz od jedenastu lat, ale wciąż
żywo odbieramy jego magię, magię swobodnego prze-
kraczania granicy dwóch światów bo chociaż od drogi
krajowej okrążającej Tarnawską Górę jest tylko 1000 m,
to jednak jest to przepaść oddzielająca świat nowoczes-
nej, budowanej w pośpiechu infrastruktury XXI w, od
świata powoli postępujących pór roku, świata budowania
mozolnego, gdzie za swoje dzieło „budorz” odpowiadał
przed katem głową.

Spoglądając w pogodny dzień na północ, widać
gęsto zabudowane Pogórze Karpackie, dymy huty w Ska-
winie, klasztor Kamedułów na krakowskich Bielanach,
smog nad Krakowem, koronę zapory w  Świnnej Porębie,
Wadowice, kominy elektrowni Jaworzno 3, Zagłębie Ślą-
sko-Dąbrowskie. Natomiast kiedy z okien Spichlerza
patrzy się na południe, wschód i zachód to widać tylko
góry, góry, góry... nocą zaś najwięcej światła dostarcza
Droga Mleczna.

NO I WSZĘDZIE STĄD BLISKO!
WADOWICE - 13 km, któż nie chce zobaczyć miejsca,
które wydało geniusz Jana Pawła II.

SUCHA BESKIDZKA - 13 km, (Zamek Tarnowskich)

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - 17 km, (Zespół Sakralny na
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO).

klimatyczna LANCKORONA - 23km

Najbliższy ośrodek narciarski to Czarna Góra koło Andry-
chowa - 25km, Zawoja - 35 km a z niej szlak na najpięk-
niejszą górę świata – Babią. Dodam, że przez 300 dni
w roku widać ją z południowych okien i ogrodu najatrak-
cyjniejszego miejsca w okolicy…

NA KONIEC WYCIECZKA W PRZYSZŁOŚĆ...
W Świnnej Porębie budowany jest od około trzydziestu lat
zbiornik retencyjny na rzece Skawa. W 2016 roku rozpo-
cząć ma się zalewanie zbiornika. Po jego napełnieniu odle-
głość od Spichlerza do lustra wody wynosić będzie około
800 m a wtedy... ach ten szum wiatru halnego w takielun-
ku, narty wodne, takie ryby!